header

Onze oplossing

Eurasco zorgt ervoor, dat uw assurantiepakket (en dus de verschillende soorten verzekeringen daarbinnen):

  • Exact overeenstemt met de actuele bedrijfsvoering van uw onderneming.
  • Precies aansluit bij uw ondernemingsbeleid ten aanzien van verzekerbare risico’s.
  • Geen dubbel/overlappend verzekerde risico’s bevat.
  • Geen onvoldoende of niet verzekerde risico’s kent, waarvan u geen weet heeft.
  • Marktconforme premies heeft.
  • Voldoet aan actuele wet- en regelgeving.
  • Condities, clausules, eigen-risicobedragen, premierestitutie-bedragen e.d. kent, die marktconform zijn.
  • Is ingericht volgens de meest moderne assurantiemogelijkheden.

 

Afhankelijk van de huidige kwaliteit van uw assurantiepakket en uw wensen kunt u gebruik maken van één of meer van onze diensten. Deze diensten zijn hiernaast benoemd, waarbij over ieder van onze diensten afzonderlijke informatie voor u beschikbaar is.

Website door Morgen32