assurantie

"Beheer jaarlijkse naverrekeningen"

Ons beheer van uw verzekeringen, waarvoor een jaarlijkse naverrekening van toepassing is, zorgt ervoor dat:

  • Tijdig (voor vervaldata) de juiste gegevens worden verzameld en aangeleverd bij de desbetreffende assurantiemaatschappij(en).
  • Specificaties van naverrekeningen worden gecontroleerd en voor u inzichtelijk worden gemaakt.
  • Niet meer dan de exact verschuldigde jaarpremie wordt betaald.

Voor uw Collectieve Inkomensverzekeringen voor uw personeel verzorgen wij het beheer ervan geautomatiseerd op kwartaalbasis via onze specifieke tool daarvoor. Daarbij wordt tevens een permanente deelnemersregistratie verzorgd: met uitsluitend invoer van gegevens van werknemers, die verzekerd zijn en met negeren van gegevens van werknemers, die niet bij u verzekerd hoeven te zijn conform de poliskenmerken.

 

Door dit beheer bent u steeds “in control” voor deze specifieke verzekeringen.

Voor een gratis intake – gesprek:  maak een afspraak.

Website door Morgen32