assurantie

"Beheer polisverplichtingen"

Ons beheer van uw groot scala aan verplichtingen, die zijn opgenomen in uw talrijke polissen, zorgt ervoor, dat u steeds beschikt over een actueel en gedetailleerd overzicht van:

  • Al uw verplichtingen, gespecificeerd naar polissen.
  • Uw voorzieningen om aan deze verplichtingen te voldoen, zoals een service-overeenkomst (voor periodiek onderhoud/inspectie), een specifieke back – up procedure, een specifieke Arbodienst-overeenkomst, een procedure om de verplichte gegevens voor de vervaldata op de juiste wijze bij de desbetreffende assurantiemaatschappij(en) aan te leveren e.d.

Bovendien beschikt u over een checklist om te kunnen controleren of aan alle verplichtingen is/wordt voldaan. Deze lijst bevat tevens een “piepsysteem”, dat waarschuwt als bepaalde, te verrichten acties/opgaves eraan komen.

 

Door dit beheer vermijdt u het schrikbeeld van een assurantiemaatschappij, die niet of slechts gedeeltelijk overgaat tot uitkering van een schade - of andere vergoeding door zich te beroepen op nalatigheid van u in het nakomen van verplichtingen, zoals vermeld in de polis.

Voor een gratis intake – gesprek: maak een afspraak.

Website door Morgen32