assurantie

"Intermediair specifiek"

Voor de diverse diensten, die u kunt afnemen bij Eurasco wordt uw relatie met uw intermediair/intermediaire bank intact gelaten. Voor zover u dat expliciet wenst, kunnen wij voor uw (nieuwe) Inkomens-/Personeelsverzekeringen als uw intermediair optreden. Wij verzorgen dan voor u onder andere:

 • Onafhankelijke advisering naar soort verzekeringsproducten en assurantiemaatschappijen.
 • Aanvragen van de één of meer verzekeringen.
 • Controleren polissen aan de hand van de geaccepteerde offertes.
 • Beheren van de desbetreffende verzekeringen, waaronder bijvoorbeeld:
  • bewaken van eigen-risico- en restitutiebedragen;
  • bewaken van verlengingsdata en -termijnen en van beëindigingsdata;
  • bewaken van doorgevoerde wijzigingen in polissen naar aanleiding van doorgegeven mutaties;
  • beheren van de jaarlijkse naverrekeningen: zie ook onze aparte Eurasco dienst Beheer jaarlijkse naverrekeningen

 

Voor zover van toepassing en voor zover u dat expliciet wenst, kunnen wij eveneens voor uw (nieuwe) Schadeverzekeringen voor uw Onroerende Zaken als uw intermediair optreden.

 

Door te kiezen voor Eurasco als intermediair voor dit soort verzekeringen worden deze optimaal voor u beheerd. Voor een gratis intake - gesprek: maak een afspraak.

Website door Morgen32