assurantie

"Moderniseren assurantiepakket"

We starten met een scan, die ervoor zorgt, dat van uw huidig assurantiepakket (en de verschillende soorten verzekeringen daarbinnen) in kaart wordt gebracht:

  • Aanwezige onvolkomenheden (zoals gedeeltelijke overlappingen van dekkingen en dekkingshiaten).
  • Niet meer marktconforme tarieven, voorwaarden, condities en clausules.
  • Niet meer marktconforme eigen – risico – en restitutiebedragen.
  • Versnippering over een groot aantal polissen en/of assurantiemaatschappijen.

Door deze scan wordt uw assurantiepakket voor u geheel transparant.

 

Op basis van onze scan laten we uw assurantiepakket anders inrichten. In principe laten we dit over aan uw tussenpersoon/intermediaire bank. We doen dit echte rook vaak in samenspraak. Te denken is hierbij aan polis-mutaties, samenvoegen van een aantal polissen tot één polis, opnemen maatwerkachtige clausules in één of meer polissen, beëindigen van een polis, aanvragen van een nieuwe polis, onderbrengen van één of meer polissen bij een andere assurantiemaatschappij e.d.

 

U beschikt uiteindelijk over een assurantiepakket, dat volledig up-to-date is, doordat ook rekening is gehouden met alle actuele:

  • Assurantiemogelijkheden.
  • Wet -en regelgevingen.

Voor een gratis intake – gesprek: maak een afspraak.

Website door Morgen32