assurantie

"Schadebeheer"

Deze dienstverlening is in het bijzonder van toepassing, indien uw onderneming gezien de aard en/of omvang van de bedrijvigheid jaarlijks een (groot) aantal schades claimt bij een verzekeringsmaatschappij. We richten een beheerproces voor u in voor onder andere:

 • Een uniforme interne meldingsprocedure.
 • Een uniform intern beoordelingsprotocol voor het bepalen per schade van wel/niet claimen op basis van:
  • omvang van de schade;
  • consequenties voor eigen risico/bonus/premiekorting of -restitutie van de desbetreffende polis.
 • Een uniforme interne procedure voor geclaimde schade, waarin onder andere opgenomen:
  • dossiervorming;
  • archiveren e-mails en notities van (telefoon)gesprekken;
  • handling van taxaties;
  • registreren van uitgekeerde schadebedragen, “gebruikt” eigen risico, “ingeteerde” bonus/premiekorting of -restitutie.

 

Uiteindelijk beschikt u over een beheersysteem, dat:

 • Schade-uitkeringen optimaliseert.
 • Inzichtelijk omgaat met gemelde schade.
 • Management-informatie oplevert om eventueel een polis te laten aanpassen.

Voor een gratis intake – gesprek: maak een afspraak.

Website door Morgen32