assurantie

"Second opinion schadeclaims"

Deze dienstverlening is van toepassing, indien u – in geval van een schade- of andere claim – niet tevreden bent over de toegezegde uitkering door uw assurantiemaatschappij. Door ons een en ander te laten bekijken en analyseren, kunnen we veelal een impasse doorbreken. Dit echter niet via de juridische weg en ook niet via de weg van hertaxaties. Doch via bijvoorbeeld het anders etiketteren van uw claim, een beroep doen op een andere polis, een andere conditie/clausule of een andere verhaalmogelijkheid e.d.

 

Door onze second opinion vermijdt u, dat een maximale uitkering wordt gefrustreerd door de deskundigheid en eventuele belangen van uw tussenpersoon/intermediaire bank.

Voor een gratis intake - gesprek: maak een afspraak.

Website door Morgen32