assurantie

"Vormgeven risicobeleid"

Onze vormgeving van uw risicobeleid zorgt ervoor, dat u:

  • Bewust een aantal keuzen maakt.
  • Komt tot een expliciet ondernemingsbeleid voor het afdekken van risico’s.
  • Niet automatisch alle verzekerbare risico’s geheel afdekt via verzekeringen.
  • Ook uw liquiditeitspositie en risicobereidheid en -afwegingen meeneemt.
  • Uw keuzen voor het geheel/gedeeltelijk afdekken van een bepaald risico, de hoogte van eigen -risicobedragen e.d. laat afhangen van uw liquiditeitspositie.
  • Eventueel kiest voor het gedeeltelijk afdekken van verzekerbare risico’s via alternatieven als Arbodienst of Overheid (UWV).

 

Door deze vormgeving gaat uw assurantiepakket exact aansluiten bij uw eigen ondernemingsrisicobeleid.

Voor een gratis intake – gesprek: maak een afspraak.

Website door Morgen32